Centrum Borise Němcova FF UK realizuje veřejnou prezentaci a diskuzi věnovanou Krymu

Krym na křižovatce dějin a politických zájmů

2. 4. 2019 od 18:00 do 19:30.
Na Baru, Kampus Hybernská, Hybernská 4, P1.

Prezentace a diskuze – Alexandr Morozov (politolog) a Marek Příhoda (historik a rusista)

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

facebooková prezentace

Marek Příhoda poskytne stručný přehled základních etap dějin Krymského poloostrova od středověku do novověku. Svou pozornost soustředí zejména na změny statusu a etnické mapy Krymu ve 20. století (deportace Krymských Tatarů, připojení Krymu k sovětské Ukrajině v roce 1954, otázka krymské autonomie v rámci nezávislé Ukrajiny). Krátce zmíní mezinárodní souvislosti krymské krize v březnu roku 2014 a roli krymského tématu v dnešní ukrajinské politice i společnosti. Alexandr Morozov odpoví na otázku, jaké dopady měla anexe Krymu na vnitřní i zahraniční politiku Ruska a rovněž jak současný konflikt Ruska s Ukrajinou ovlivňuje státy střední a východní Evropy.