Stálí zaměstnanci

Žanna Němcovová, spoluředitelka centra

Spoluzakladatelka Nadace Borise Němcova za svobodu. Má dlouholeté zkušenosti s realizací společensky významných projektů. Autorka knihy „Father’s daughter“ a spolumoderátorka anglicky psaného podcastu Another Russia. Od roku 2015 do roku 2020 moderovala autorský program v ruštině „Němcova. Rozhovor“ na kanalu Deutsche Welle. V letech 2011 až 2015 byla ekonomickou komentátorkou a moderátorkou pořadů na soukromé ruské televizní stanici RBC.

E-mail: zhanna.nemtsova@ff.cuni.cz
Facebook

Instagram
Twitter

Marek Příhoda, spoluředitel centra

Historik a rusista. V dubnu 2008 ukončil postgraduální studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od listopadu 2004 asistent (od května 2008 odborný asistent) na Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK (nyní Ústav východoevropských studií). Od února 2011 do prosince 2017 ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK. Mezi hlavní oblasti odborného zájmu patří literatura a dějiny východní a jihovýchodní Evropy ve středověku a raném novověku. Pravidelně komentuje aktuální dění v Rusku a na Ukrajině. Autor řady vědeckých článků.

Email: marek.prihoda@ff.cuni.cz
Telefonní číslo: (+420) 221619267
Facebook
Osobní stránka pracovníka Univerzity Karlovy

prof. Elena Lukyanova, vědecký garant

Facebook