Stipendijní program

Magisterský Stipendijní Program

BNAC poskytuje stipendia pro 10 studentů magisterského programu. Výše stipendia je 500 $ měsíčně. Kritéria pro poskytování stipendií: vysoké skóre získané u přijímacích zkoušek a zranitelná finanční situace. Stipendium bude v případě vysokého studijního prospěchu prodlouženo o další semestr. O stipendia musíte žádat současně s přihláškou do magisterského programu.