Zřizovatelé

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (anglicky: Faculty of Arts) je jednou ze čtyř zakládajících fakult Univerzity Karlovy v Praze, která byla založena v roce 1348 a původně se jmenovala Fakulta svobodných umění. Dnes je fakulta centrem humanitního studia v České republice.

Fond Borise Němcova za svobodu 

Nadace Borise Němcova za svobodu je nezisková organizace registrovaná v Německu. Hlavním cílem Nadace je zachování a rozvoj lidského kapitálu. V souladu s naší Chartou realizujeme vzdělávací projekty, podporujeme nezávislá ruskojazyčná média, poskytujeme stipendia a prosazujeme integraci Rusů, kteří sdílejí naše hodnoty, do evropského společenství.