Magisterský program „Ruská studia“

Magisterský program „Ruská studia (studijní program Borise Němcova)“ — je společný projekt BNAC, Filosofické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Program je otevřen všem zájemcům s bakalářským nebo vyšším vzděláním.

Continue here

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Магистерская программа им. Бориса Немцова «Российские исследования» — это совместный проект Академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете, Философского факультета и факультета социальных наук Карлова университета. Программа открыта для всех заинтересованных лиц со степенью не ниже бакалавра.

Continue here