Stálí spolupracovníci

Žanna Němcovová
ředitelka ACBN

Spoluzakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu. Má dlouholeté zkušenosti s realizací společensky významných projektů. Autorka knihy “ Dcera svého otce“ a spolumoderátorka anglicky vysílaného podcastu „Another Russia“. V letech 2015-2020 vedla autorský program v ruštině „Němcovová. Rozhovor“ pro Deutsche Welle. V letech 2011-2015 působila jako ekonomická pozorovatelka a moderátorka pořadů v soukromé ruské televizní stanici RBK.

Elektronická adresa: zhanna.nemtsova@ff.cuni.cz

Facebooková stranka

Instagramová stranka

Marek Příhoda
ředitel ACBN

 

Historik rusista. V dubnu 2008 ukončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od listopadu 2004 se stal asistentem (od května 2008 odborným asistentem) Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nyní Ústav východoevropských studií). Od února 2011 do prosince 2017 ředitelem Ústavu východoevropských studií FF KU, od února 2018 Mezi hlavní oblasti odborného zájmu patří literatura a dějiny východní a jihovýchodní Evropy ve středověku a raném novověku. Pravidelně komentuje aktuální dění v Rusku a na Ukrajině. Je autorem řady odborných článků.

E-mailová adresa: marek.prihoda@ff.cuni.cz

Telefonní číslo: (+420) 605111935

Webová stránka FF UK

Facebooková stránka

Kirill Sokolov

Tajemník ACBN

Student Ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy. Občanský a politický aktivista. Pochází z Astrachaně, kde v červnu 2020 absolvoval lyceum č. 1. Je členem regionální pobočky Městských projektů. V září 2021 byl nezávislým pozorovatelem ve volbách do Dumy Astrachaňské oblasti. Zároveň se přestěhoval do Prahy. Od února 2022 se angažuje v protiválečné a dobrovolnické činnosti. Zabývá se politologií, historií a lingvistikou. Umí rusky, anglicky, česky, ukrajinsky a německy.