O škole

Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova v Praze

Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií je třítýdenní intenzivní program vzdělávání mladých novinářů, blogerů, mediálních aktivistů z Ruska, Ukrajiny, ze států postsovětského prostoru, z Evropy a USA. Škola probíhá v Praze na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Studijní program zahrnuje přednášky a semináře předních novinářů a expertů v oblasti médií, praktická cvičení ze základů natáčení videí a fotografování a distribuce obsahu v Internetu. Program má interdisciplinární charakter a zahrnuje rovněž přednášky ze základů ekonomie, sociologie, současného umění, návštěvu sdělovacích prostředků České republiky a rovněž promítání současného dokumentárních filmů. Důležitou součástí výuky je realizace samostatných novinářských projektů všemi účastníky, které se posuzují na speciálních seminářích s profesionálními redaktory. Jazykem školy je ruština.

podrobná informace a kontakty

webová stránka

е-mail: summerschool@nemtsovfund.org

podmínky

Fond Borise Němcova za svobodu všem účastníkům školy hradí náklady na dopravu z místa pobytu do Prahy a zpět, měsíční časovou jízdenku na veřejnou dopravu v Praze, stravování a zdravotní pojištění. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy účastníkům proplácí kolej, určenou pro zahraniční studenty. Účastníkům, kteří úspěšně realizují svůj mediální projekt, se poskytuje nevelký příspěvek na Social Media Marketing.

cílová skupina

Novináři, blogeři, badatelé z Ruska, Ukrajiny, ze států postsovětského prostoru, z Evropy a USA. Škola upřednostňuje žadatele, jejichž zkušenost v žurnalistice nebo příbuzných sférách nepřesahuje tři roky. Pracovní zkušenost není nutnou podmínkou.

témata školy

Mezinárodní pojetí svobody tisku; Práce se zdroji informací a jejich prověřování; Investigativní žurnalistika a její profesionální normy; Lidskoprávní žurnalistika; Novináři a blogeři; Tvorba sdělovacího prostředku v síti; Současné novinářské formáty; Efektivní strategie distribuce mediálního obsahu v Internetu; Základy digital journalism; Sdělovací prostředky a současné umění; Současná literatura a dokumentární film